صاف و ساده با سلام به وبلاگ خودتون خوش اومدید من متولد 68 و دانشجوی مهندسی نرم افزار هستم توی این وبلاگ هر چیزی مینویسم حاصل تجربیاتمه میتونه درست باشه یا اشتباه من مشتاقانه منتظر نظرات شما خواننده ی عزیز هستم . واسه تبادل لینک میتونید در قسمت نظرات اعلام کنید. http://sinoos.mihanblog.com 2020-09-22T19:50:56+01:00 text/html 2014-01-06T09:33:53+01:00 sinoos.mihanblog.com سینوس سلام http://sinoos.mihanblog.com/post/69 سلام ببینید سرعت دانلودتون چطوره<br><a href="http://s6.uplod.ir:182/d/2k2whlwp4gbdsfwtykpnfzjmu6h5y5lyfylcsjd26lfxwuefvvxv3ayt/2%20-%20Loading%20the%20Twitter%20Home%20Timeline.mp4" target="" title="دانلود کن">کلیک</a><br><br><a href="http://uplod.ir/7r3nc60fzame/2_-_Loading_the_Twitter_Home_Timeline.mp4.htm" target="" title="برو به صفحه">دومی</a><br> text/html 2013-03-03T13:39:52+01:00 sinoos.mihanblog.com سینوس عاقبت یک روز مغرب محو مشرق میشود http://sinoos.mihanblog.com/post/68 <div id="yiv1323243316doc7" class="yiv1323243316yui-t1" style="color: rgb(0, 0, 51); font-family: verdana, sans-serif; font-size: 20px; line-height: 30px; text-align: right;"><div id="yiv1323243316bd3"><p dir="rtl" align="center" style="text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><span dir="rtl" style="font-size: 13.5pt;">عاقبت یک روز مغرب محو مشرق میشود "</span></span></p></div><p dir="rtl" align="center" style="text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><span dir="rtl" style="font-size: 13.5pt;">"عاقبت&nbsp; غربی ترین&nbsp; دل&nbsp; نیز عاشق میشود"</span></span>&nbsp;</p></div><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(0, 0, 51); font-family: verdana, sans-serif; font-size: 20px; line-height: 30px; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><span dir="rtl" style="font-size: 13.5pt;">"شرط می بندم که فردایی نه خیلی دیر و دور"</span></span></p><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(0, 0, 51); font-family: verdana, sans-serif; font-size: 20px; line-height: 30px; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><span dir="rtl" style="font-size: 13.5pt;">"مهربانی ، حاکم کل مناطق میشود"</span></span></p><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(0, 0, 51); font-family: verdana, sans-serif; font-size: 20px; line-height: 30px; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><span dir="rtl" style="font-size: 13.5pt;"><br>"هم زمان, سهمیه ی&nbsp;دلهای دلتنگ و صبور"<span style="font-size: 13.5pt;">&nbsp;</span></span></span></p><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(0, 0, 51); font-family: verdana, sans-serif; font-size: 20px; line-height: 30px; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><span dir="rtl" style="font-size: 13.5pt;">"هم زمین, ارثیه ی&nbsp;جانهای لایق میشود"<span style="font-size: 13.5pt;">&nbsp;</span></span></span>&nbsp;</p><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(0, 0, 51); font-family: verdana, sans-serif; font-size: 20px; line-height: 30px; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><span dir="rtl" style="font-size: 13.5pt;">"قلب هر خاکی که بشکافند نشانش عاشقی است"<span style="font-size: 13.5pt;">&nbsp;</span></span></span></p><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(0, 0, 51); font-family: verdana, sans-serif; font-size: 20px; line-height: 30px; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><span dir="rtl" style="font-size: 13.5pt;">"هر گلی که غنچه زد نامش شقایق میشود"<span style="font-size: 13.5pt;">&nbsp;</span></span></span></p><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(0, 0, 51); font-family: verdana, sans-serif; font-size: 20px; line-height: 30px; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;">&nbsp;</p><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(0, 0, 51); font-family: verdana, sans-serif; font-size: 20px; line-height: 30px; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><span dir="rtl" style="font-size: 13.5pt;">"با صداقت آسمان سهمی برابر میدهد"<span style="font-size: 13.5pt;">&nbsp;</span></span></span></p><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(0, 0, 51); font-family: verdana, sans-serif; font-size: 20px; line-height: 30px; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><span dir="rtl" style="font-size: 13.5pt;">"با عدالت خاک تقسیم خلایق میشود"<span style="font-size: 13.5pt;">&nbsp;</span></span></span></p><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(0, 0, 51); font-family: verdana, sans-serif; font-size: 20px; line-height: 30px; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><span dir="rtl" style="font-size: 13.5pt;"><span style="font-size: 13.5pt;">عقل هم با عشق یک نوعی موافق میشود"</span></span></span></p><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(0, 0, 51); font-family: verdana, sans-serif; font-size: 20px; line-height: 30px; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><span dir="rtl" style="font-size: 13.5pt;">"عقل اگر گاهی هوادار جنون شد عیب نیست"</span></span></p><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(0, 0, 51); font-family: verdana, sans-serif; font-size: 20px; line-height: 30px; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><span dir="rtl" style="font-size: 13.5pt;"><br>&nbsp;</span></span></p><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(0, 0, 51); font-family: verdana, sans-serif; font-size: 20px; line-height: 30px; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><span dir="rtl" style="font-size: 13.5pt;">"صبح فردا موسم بیداری آیینه هاست"<span style="font-size: 13.5pt;">&nbsp;</span></span></span></p><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(0, 0, 51); font-family: verdana, sans-serif; font-size: 20px; line-height: 30px; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><span dir="rtl" style="font-size: 13.5pt;">"فصل فردا نوبت کشف حقایق میشود"<span style="font-size: 13.5pt;">&nbsp;</span></span></span>&nbsp;</p><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(0, 0, 51); font-family: verdana, sans-serif; font-size: 20px; line-height: 30px; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><span dir="rtl" style="font-size: 13.5pt;">"دست کم یک ذره در تاب و تب خورشید باش"<br>"لااقل یک شب بگو کی صبح صادق میشود"<span style="font-size: 13.5pt;">&nbsp;</span></span></span></p><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(0, 0, 51); font-family: verdana, sans-serif; font-size: 20px; line-height: 30px; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;">&nbsp;</p><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(0, 0, 51); font-family: verdana, sans-serif; font-size: 20px; line-height: 30px; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><span dir="rtl" style="font-size: 13.5pt;">"میرسد روزی که شرط عاشقی دلدادگی است"<span style="font-size: 13.5pt;">&nbsp;</span></span></span></p><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(0, 0, 51); font-family: verdana, sans-serif; font-size: 20px; line-height: 30px; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span dir="rtl" style="font-size: 13.5pt;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">"آن زمان هر دل فقط یک بار عاشق میشود "</span></span></p><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(0, 0, 51); font-family: verdana, sans-serif; font-size: 20px; line-height: 30px; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span dir="rtl" style="font-size: 13.5pt;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">اللهم عجل لولیک الفرج</span></span></p> text/html 2013-01-21T22:00:28+01:00 sinoos.mihanblog.com سینوس آموزش تصویری استفاده از system restore در ویندوز 7 http://sinoos.mihanblog.com/post/67 <span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;">همونطور که میدونید یکی از راههای پیشگیری از ویروسی شدن سیستم ایجاد یک نقطه بازگردانی ( restore point ) قبل از نصب نرم افزارهای مختلف در ویندوز است . با این کار در صورت وارد شدن آسیب روی ویندوز میتوانیم با استفاده از این نقطه بازگردانی سیستم را به زمان قبل از خرابی باز گردانیم .</span><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"></p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;">در ویندوز xp&nbsp; این امکان به راحتی در منوی Accessories در دسترس بود اما در ویندوز 7 این امکان کمی مخفی شده ..</p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;">خبر خوب اینکه امروز به شما آموزش میدهیم که براحتی از این امکان در ویندوز محبوب 7 فعال کنید :</p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;">به ادامه مطلب بروید ...</p> text/html 2011-11-26T15:48:51+01:00 sinoos.mihanblog.com سینوس ؟ http://sinoos.mihanblog.com/post/65 <strong><font size="5"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#993399">بـــــــــــــــــــــــــر گــــــــــــــــــــردم ؟؟؟</font></font></font></strong> text/html 2011-03-05T08:22:26+01:00 sinoos.mihanblog.com سینوس لطیفه ای که کل جهان اینترنت را برانگیخت‏ http://sinoos.mihanblog.com/post/63 <font color="#333333"><font size="2"><strong>چندی پیش جوکی به زبان انگلیسی در دنیای نت زاده شد! که نکات ارزشمندی را در خصوص سیاست های رسانه های امریکا در برداشت - ترجمه ی فارسی جوک به شکل زیر است :<br><br>مردی دارد در پارک مرکزی شهر نیویورک قدم میزند که ناگهان میبیند سگی به دختر بچه ای حمله کرده است مرد به طرف آنها میدود و با سگ درگیر میشود . سرانجام سگ را میکشد و زندگی دختربچه ای را نجات میدهد پلیسی که صحنه را دیده بود به سمت آنها می آید و میگوید :&lt; تو یک قهرمانی &gt; <br>فردا در روزنامه ها می نویسند : <br>یک نیویورکی شجاع جان دختر بچه ای را نجات داد <br>اما آن مرد می گوید: من نیوریورکی نیستم <br>پس روزنامه های صبح می نویسند: <br>آمریکایی شجاع جان دختر بچه ای را نجات داد . <br>آن مرد دوباره میگوید: من امریکایی نیستم <br>از او میپرسند :خب پس تو کجایی هستی <br>&lt; من ایرانی هستم &gt; <br>فردای آن روز روزنامه ها این طور می نویسند : <br>یک تند روی مسلمان سگ بی گناه امریکایی را کشت</strong></font></font><br> text/html 2011-02-02T07:52:35+01:00 sinoos.mihanblog.com سینوس پنجره های شناور ویندوز 7 http://sinoos.mihanblog.com/post/62 <p>تابستون پیش وقتی از طرف دانشگاه رفته بودیم مشهد توی این سفر یه سری کلاسهای دین شناسی برگزار شد یکی از اساتید که از روی لپ تاپش تدریس میکرد دیدم پنجره های ویندوزش (که ویندوز 7 بود) بصورت زیر بود :</p><p><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://forum.yas-theme.com/images/masup/seven1.jpg" alt=""> </p><p><br></p><p>من خیلی خوشم اومد و کنجکاو شدم که چطوری اینجور میشه ولی فکر کردم که ویندوز 7 این حاج آقاهه فرق میکنه با ویندوزم خلاصه تا امروز توی نت میچرخیدم که اینو پیدا کردم .</p><p>برای اینکار چندتا پنجره رو باز کنید و بعد این سه تا کلید رو بزنید : </p><p>ctrl+windows key+tab</p> text/html 2011-02-01T23:39:38+01:00 sinoos.mihanblog.com سینوس پســـــــــــت من در فرنــــــــدفا http://sinoos.mihanblog.com/post/61 <p><strong><font size="2"><font color="#333333">سلام دوستان لابه لای نرم افزارا میگشتم که بعد از نصب ویندوز جدید بعد از امتحانات یه چنتاشون ایمیج بگیرم بریزم توی کامپیوتر تا اینکه توی یکیشون یه مورد دیدم که شوکه شدم شما هم ببینید شاید جواب خیلی از سوالاتتونو پیدا کنید</font></font></strong> </p><p><strong><font size="2"><font color="#333333"></font></font></strong><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.friendfa.com/i/attachments/1/1296600382326073_thumb.png" alt=""><strong><font size="2"><font color="#333333"><br></font></font></strong></p><p><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.friendfa.com/i/attachments/1/1296600348531282_thumb.png" alt=""><strong><font size="2"><font color="#333333"><br></font></font></strong></p> text/html 2011-02-01T23:18:02+01:00 sinoos.mihanblog.com سینوس امـــــــــــــروز من http://sinoos.mihanblog.com/post/60 <font color="#666666"><font size="3"><strong>همیشه سعی کردم تا اونجا که میشه تقلید نکنم و اینکه حتما راههایی هستن که</strong></font></font><font size="3"><strong><font color="#009900"> بشر هنوز اونا رو نرفته</font></strong></font><font color="#666666"><font size="3"><strong> دوست دارم به ندای عقلم و قلبم گوش بدم و این سفر کوتاه رو توی این دنیا طی کنم .<br>البته دارم نتیجه های خیلی خوبی میگیرم مثلا دارم </strong></font></font><font size="3"><strong><font color="#009900">برنامه نویسی </font></strong></font><font color="#666666"><font size="3"><strong>رو بصورت اساسی یاد میگیرم و اینکه </strong></font></font><font size="3"><strong><font color="#009900">سیر کتب شهید مطهری</font></strong></font><font color="#666666"><font size="3"><strong> رو ادامه میدم و همچنان به دنبال حقیقتم [تفکر]<br></strong></font></font><font size="3"><strong><font color="#006600">یه روزی میاد</font></strong></font><font color="#666666"><font size="3"><strong> که پیش خالقم میرم اونجاست که دوست دارم از شدت خوشحالی زار بزنم و بگم عمرمو در پی شناخت شما صرف کردم با ولی شما بیعت کردم تا به شما برسم [سوال]</strong></font></font><br><br> text/html 2011-01-15T23:07:35+01:00 sinoos.mihanblog.com سینوس دفتر کار فیس بوک+عکس http://sinoos.mihanblog.com/post/58 <p><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cupofinternet.files.wordpress.com/2010/12/fb_cubicles_011.jpg?w=614" alt=""> </p><p><br></p><p>منبع : http://cupofinternet.wordpress.com/</p> text/html 2011-01-13T11:50:15+01:00 sinoos.mihanblog.com سینوس زنگ تفریح بین امتحانات و مهاجرت به یه مسجد جدید http://sinoos.mihanblog.com/post/56 <p><strong><font color="#006600">سلـــــــــــــــــــــام</font></strong><strong><font color="#666666"> </font></strong></p><p><strong><font color="#666666">یه زنگ تفریح بین امتحانات پیدا کردم تا آپ بشم</font></strong></p><p><strong><font color="#666666">قبل از همـــــــــــــه تشکــــــــــــــــــــــــــــــــر از همه کسایی که توی این مدت که نبودم نظر گذاشتن میکنم</font></strong></p><p><strong><font color="#666666">ببخشِیــــــــد که نتونستنم توی این مدت بهتون سر بزنم و "</font></strong><strong><font color="#009900">العفو عند کرام الناس مقبول</font></strong><strong><font color="#666666">"</font></strong></p><p><strong><font color="#666666">خوب یه تصمیم جدید گرفتم در رابطه با مجموعه ی فرهنگی که توشم</font></strong></p><p><strong><font color="#666666">من همیشه طرفدار تنوع هستم و دویت ندارم همیشه توی یه محیط باشم خوب از خیلی وقت پیش به این فکر میکردم که آیا منم میتونم مجموعه های دیگه ای رو واسه کار فرهنگی (که احساس میکردم برای من حکم یه تکلیف داره -نمیدونم قبلا اینو گفته بودم یا نه-) امتحان کنم یا نه</font></strong><img src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/7.gif"></p><p><strong><font color="#666666">]چیزای دیگه ای هم هست</font></strong><img src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/30.gif"></p><p><strong><font color="#666666">مثلا از وقتی این سخن رو شنیدم خیلی توی این تصمیم مصر شدم :</font></strong><font color="#009900"><strong> </strong><strong>گر چه تعلم واجب است تزکیه قبل از تعلم واجب است !!</strong></font></p><p><strong><font color="#666666">من یه خورده البته موقتا از مربی تربیتی بودن <span style="background-color: #FFCC00;">زده شدم</span>&nbsp;</font></strong></p><p><strong><font color="#666666">و اما تصمیمم : میخام مجموعه فرهنگی و پایگاه رو <span style="background-color: #FFCC00;">ترک کنم</span> و به یه<span style="background-color: #009900;"> </span></font></strong><strong><span style="background-color: #009900;"><font color="#ffffff">مسجد دیگه</font></span></strong><strong><font color="#666666"> برم جایی که خیلی خوب بتونن روم کار کنن و رشد کنم</font></strong><img src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/76.gif"><strong><font color="#666666"> و ایندفعه میخام روی خودم کار کنم نه دیگران البته باید مدنظرم باشه که به هر مسجدی که میرم نباید هویتم(از نظر داشتن سابقه ی کار فرهنگی) فاش نشه و الا </font></strong><strong><font color="#cc6600">همون آش و همون کاسه</font></strong><strong><font color="#666666"> چرا که میگن خوب ما دنبال همچبن شخصی بودیم و خدا شما رو فرستاده حالا <span style="background-color: #FFCC00;">خر بیار و باقالی بار کن</span> بیا و مسئولیت فلان قسمت رو بگیر و &nbsp;...... </font></strong><font color="#cc9933"><strong>&nbsp;</strong></font><strong><span style="background-color: #FFCC00;">روز از نو روزی از نو</span></strong></p><p><strong><font color="#666666">بابا من میخام &nbsp;روی خودم کار کنم میخام خودمو درست کنم آخه خرما خورده کی تواند منع خرما کند .</font></strong></p><p><strong><font color="#666666">راستش یه جمله از حاج آقا منصوری هم که قبلنا گفته بود روی این تصمیمم خیلی تاثیر گذاشت اون روزی که گفت : "</font></strong><strong><span style="background-color: #006600;"><font color="#ffffff"><span style="background-color: #009900;"> برادران باید حواستون باشه مثل شمع نباشید که نور بدین ولی خودتون بسوزید</span></font></span></strong><strong><font color="#666666"> "</font></strong></p><p><strong><font color="#666666">باید همینطور که کمک می کنید دیگران بیان بالا خودتون هم بالا بیاید</font></strong></p><p><strong><font color="#666666">از طرف دیگه توی این دو ماه من شاید 4 تا 5 برابر قبلا وقت میزاشتم برای مجموعه و این هم بخاطر این بود که یه مسئولیت مهم و تقریبا مهمترین مسئولیت مجموعه رو گرفتم و اون هم مسئولیت طرح صالحین ( کلیه امور تربیتی همه ی متربیان و اعضای پایگاه) هستش و از اونجا که معتقدم اگه این قسمت فعال بشه به بهترین شکل ممکن میشه گفت که همه ی مشکلات حل میشه ولی وقتی میخاستم کار رو شروع کنم دیدم که "</font></strong><font color="#33cc00"><strong> </strong></font><font color="#ff0000"><strong><span style="background-color: #FFCC00;">ا</span></strong><strong><span style="background-color: #FFCC00;">ین قصه سر دراز دارد</span></strong></font><strong><font color="#666666">" و باید به جای </font></strong><strong><font color="#ff0000">10 نفر</font></strong><strong><font color="#666666"> وقت بزارم خدا رو شکر توی این دو ماه </font></strong><strong><font color="#ff0000">با کنسل کردن بقیه برنامه هام</font></strong><strong><font color="#666666"> تونستم با کمک بقیه ی دوستان بالاخص آقا </font></strong><strong><font color="#ffffff"><span style="background-color: #009900;">یوسف </span></font></strong><strong><font color="#666666">&nbsp;زیرساختهای لازم برای روی روال افتادن کار حلقه های صالحین رو ( که</font></strong><strong> تا اون موقع هیچ روال مشخصی نداشت</strong><strong><font color="#666666"> و هر مربی باید سلیقه ای اون چیزی که خودش بهش رسیده و بنطر خودش مهمه رو توی جلساتش با گروه مطرح کنه و اونطور که &nbsp;بنظرش درسته کار کنه ) ایجاد کنیم .</font></strong></p><p><strong><font color="#666666">خوب گفتم الان که مهمترین ماموریتمو انجام دادم حالا وقتشه که یه تکونی به خودم بدم البته یکی از عوامل موفقیتم توی این مسئولیت (طرح صالحین) این بود که توب بعضی موارد که احتمال میدادم فلان طرح رو اگه توی شورا مطرح کنم ممکنه دوستان بهش رای ندن رو من اومدم توی گروه خودم ( که اختیارشو دارم) عملی کردم و وقتی دوستان از نتیجه خوششون میاد و علت موفقیت رو میپرسن اونوقته که " تنور داغه و باید نون رو چسبید" منم بهشون میگم که مراحل کار اینوره و اونطور .</font></strong></p><p><strong><font color="#666666">البته ناگفته نمونه ( چون احساس میکنم فکر کنید من از بقیه بچه یه سر و گردن بالاترم &nbsp;در حالیکه اصلا اینطور نیست ) من بدون هیچ شکسته نفسی ای مطمئنم که از همشون کمترم و همه برام حکم استاد رو دارن و همیشه بدون هیچ شرمندگی ای حتی در حضور بچه های گروهم سوالت علمی خودم رو ازشون میپرسم البته از نظر سنی هم از بقیه ی اعضای کادر کوچکترم (</font></strong><strong><font color="#ffcc00"> </font></strong><strong><font color="#cc6600">یواش یواش </font></strong><strong><font color="#666666">خصائل دوستان و نظری که من نسبت به اونها دارم رو مطرح میکنم در آینده اگه عمری باقی موند)</font></strong></p><p><strong><font color="#666666">خوب در رابطه با رفتنم البته رفتن موقتم از مجموعه با شیخ منصوری یه صحبتایی کردم که ایشون اصلا قبول نکردن ولی قرار شد دوم بهمن که امتحاناتم تموم میشه مفصل درباره این موضوع صحبت کنیم که حدس میزنم بتونم قانعشون کنم بلاخره توی مجموعه به "داشتن قدرت استدلال منطقی" اون بصورت بسیار قوی معروفم این حرف رو خود حاج آقا همیشه به من میزنه که " آقا عباس قدرت استدلال شما بی نظیره اگه به حوزه علمیه میرفتی فلا میشدی و فلان و میتونستی نظر خیلی از مسئولین رو بزنی" و از این حرفا </font></strong><strong><span style="background-color: #006600;"><font color="#ffffff"><span style="background-color: #009900;">خلاصــــــــــه کنـــــــــــــــــــم ما داریم میِــــــــــــــــریم</span></font></span></strong><strong><font color="#666666"> البته قول دادم بعد از </font></strong><strong><font color="#ff6666">دو ماه </font></strong><strong><font color="#666666">برگردم ( این یکی از وعده های منه که میخام دوم بهمن به حاج آقا بدم بلکه کمی نظرشون راجع به این موضوع برگرده میخام بهشون بگم که من میرم تا یه </font></strong><strong><font color="#ff6666">عباس قویتر </font></strong><strong><font color="#666666">برگرده که این هم قصدمه )</font></strong></p><p><strong><font color="#666666">راستی نمیدونمک اون بالا گفتم یا نه من میخام موقتا دور </font></strong><span style="background-color: #FFCC00;"><strong><font color="#666666">مربیگری رو هم + داشتن مسئولیت </font></strong></span><strong><font color="#666666">رو خط بکشم &nbsp;</font></strong></p><p><strong><font color="#666666">خوب همین</font></strong></p><p><strong><font color="#666666">راستی قبل از رفتن مامور شدم یه</font></strong><strong><font color="#ff6600"> <span style="background-color: #FFCCFF;">سامانه پیام کوتاه</span> </font></strong><strong><font color="#666666">واسه مجموعه بخرم ولی از بین این همه گزینه نمیدونم کدوم رو &nbsp;واسه خرید انتخاب کنم دوستانی که </font></strong><strong><font color="#009900">نظر</font></strong><strong><font color="#666666">ی دارن دراین مورد لطفا بیان کنن که این آخرین کار رو هم بتونیم به خوبی انجام واسه مجموعه که با خاطره های خوب ما رو یاد کنن</font></strong></p><p><strong><font color="#666666">یا علی<br></font></strong></p> text/html 2011-01-13T11:25:28+01:00 sinoos.mihanblog.com سینوس فریاد امروز من http://sinoos.mihanblog.com/post/55 <strong><font size="2"><font color="#006600">دلبسته سکه های قلک بودیم ، دنبال بهانه های کوچک بودیم ، رویای بزرگتر شدن خوب نبود ، ای کاش تمام عمر کودک بودیم</font></font></strong> text/html 2011-01-09T09:53:06+01:00 sinoos.mihanblog.com سینوس باهوش‌ترین فرد دنیا + عکس http://sinoos.mihanblog.com/post/54 <div align="right"><strong>از آنجا که ضریب هوشی انسان های معمولی بین ۸۵ تا ۱۱۵ است، فردی که ضریب هوشی ۲۵۰ داشته باشد، قطعا نابغه محسوب می شود.<br><br>به گزارش برنا، ویلیام جیم سایدیس، باهوش ترین فرد تاریخ بود که توانست در یک سالگی بنویسد، در ۵ سالگی به ۵ زبان رایج دنیا صحبت کند و در ۱۱ سالگی استاد دانشگاه هاروارد شد.<br><br> سایدیس در سال ۱۸۹۸ در آمریکا به دنیا آمد و در سن ۴۶ سالگی نیز از دنیا رفت. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img hspace="0" border="0" vspace="0" src="http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1389/10/16/80121_235.jpg" alt=""><br>&nbsp;<br>او توانایی خارق العاده ای در یادگیری ریاضیات و زبان داشت. اولین بار به خاطر رشد مغزی زود هنگام نامش بر سر زبان ها افتاد و بعدها به خاطر تمرکز بر روی ذهنش به شهرت رسید اما در نهایت خود را از انظار عمومی دور کرد و از ریاضیات هم دلزده شد ریاضیات نیز عقب کشید و با چندین نام مستعار مطلب می نوشت. از دیگر ویژگی ها او این است که می توانست در ۱۸ ماهگی نیویورک تایمز بخواند و در ۸ سالگی به ۸ زبان صحبت کند. جالب اینکه بعدها خودش زبان دیگری را به وجود آورد که نامش را VENDERGOOD گذاشت.<br><br>ناگفته نماند، ضریب هوشی انسان های نابغه بین ۱۵۵ تا ۲۰۰ است ولی سایدس در این زمینه رکورد باهوش ترین های دنیا را شکسته است. برای نمونه بد نیست بدانید که ضریب هوشی گالیله را ۱۸۰ تخمین می زنند و ضریب هوشی بیل گیتس بنیان گذار شرکت نرم افزاری مایکروسافت نیز ۱۶۰ است.</strong><br> </div> text/html 2011-01-06T20:14:33+01:00 sinoos.mihanblog.com سینوس در رسمی شدن دین اسلام در آلمان سهیم باشیم http://sinoos.mihanblog.com/post/53 <p><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.irupload.ir/images/91pm0i6ktknji2c7jc33.jpg" alt=""><font color="#006600"> </font></p><p><strong><font size="2"><font color="#006600">به دلیل عدم توجه مسلمانان به این رفراندم، تا به این لحظه تعداد مخالفان رسمی شدن دین مبین اسلام و آنهایی که به گزینه "خیر" رأی داده اند، بیشتر از موافقان و آنانی است که به گزینه "بله" رأی داده اند. به گزارش شیعه آنلاین، دین مبین اسلام هنوز در کشور آلمان به رسمیت شناخته نشده است. اخیرا یک مؤسسه دینی برای رسمی شدن دین اسلام در آلمان رفراندمی برگزار کرده و از کاربران اینترنتی خواسته که نظر خود را در این مورد بیان کنند. متأسفانه به دلیل عدم توجه مسلمانان به این رفراندم، تا به این لحظه تعداد مخالفان رسمی شدن دین مبین اسلام و آنهایی که به گزینه "خیر" رأی داده اند، بیشتر از موافقان و آنانی است که به گزینه "بله" رأی داده اند. از همین رو از تمام مسلمانان درخواست می کنیم با وارد شدن به لینک این سایت که در ذیل این خبر قرار دارد، در این رفراندوم شرکت کنند و برای رسمی شدن دین مبین اسلام در آلمان رأی بدهند. گفتنی است گزینه "JA" به معنی "بله" است. پس انتخاب این گزینه، کلید "Zur Auswertung" را فشار دهید تا نظر شما تأیید شود برای شرکت در رفراندم </font></font></strong><a href="http://www.tagesschau.de/dioxin120.html" target="_blank" title=""><span style="background-color: #FFFF00;"><strong><font size="2">کلیک</font></strong></span></a><strong><font size="2"><font color="#006600">کنید</font></font></strong></p> text/html 2010-12-08T08:01:45+01:00 sinoos.mihanblog.com سینوس روزهای مربی گری http://sinoos.mihanblog.com/post/48 <p><strong><font size="1"><font color="#009900">خوب من قصد دارم تجربه ها و تصمیماتی که درباره (حلقه ی تربیتی ) می گیرم رو اینجا میزارم امیدوارم که نظرات شما رو بدونم .</font></font></strong><strong><font size="1"><font color="#009900"> </font></font></strong><strong><font size="1"><font color="#009900"> </font></font></strong></p><p><strong><font size="1"><font color="#009900">خدا رو شکر گروهم روز به روز جمعیتش بیشتر میشه تا اینکه امروز لیست رو که دیدم دیگه جا نداشت اسم دیگه ای اضاف کنم گروهم حدود 28 نفر شدم منم تصمیم گرفتم که اونها رو دوتا گروه کنم و یکیشو به یکی از برادران تحویل بدم .</font></font></strong></p><p><strong><font size="1"><font color="#009900">ولی نمیدونم چطور تقسیمشون کنم که بعدا پشیمون نشم چون ممکنه خدایی نکرده یه عده که از تقسیم ناراضی ان ریزش کنن ولی چیزی که برام مهمه اینه که کار درست تر رو انجام بدم حالا هر چی شد شد اونموقع من وجدانم راحته که در اون زمان تصمیم گیری بهترین تصمیم رو گرفتم .</font></font></strong></p><p><strong><font size="1"><font color="#009900">الان چند گزینه روبروی منه یه قسمتی از بچه ها به اصرار معلم قرآنشون آقای سلامات اومدن این شخص خیلی انسان فهمیده ایی هست کار بزرگی که کرده این بوده که امتحان قرآن رو خیلی سخت میگیرن از شاگرداشون و بعد از امتحان به شاگردا میگن که من امتحان سخت میگیرم شما اگه میتوید برید به مساجد نزدیک محله تون و اونجا از مربی ها بخواهید که هفته ای یکبار ازتون امتحان بگیرن  و اونجا ازتون آسون امتحان میگیرن و نمرات رو برام بصورت نامه بفرستن .</font></font></strong></p><p><strong><font size="1"><font color="#009900">داشتم میگفتم که خیلی فهمیده هستن ایشون با این کارشون جمعیت بسیاری از کودکان و نوجوانان رو به سمت مساجد میکشونن در دنیایی که کاملا صهیونیستی هست و قدرت کامل رسانه ها با کسانیه که اعلان جنگ علنی با خدا کردن این باریکه هدایت به سمت مالک و صاحب اصلی هستی غنیمتیست .</font></font></strong></p> text/html 2010-12-07T21:36:58+01:00 sinoos.mihanblog.com سینوس من و خدا http://sinoos.mihanblog.com/post/47 <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(68, 68, 68); "><b><div align="center"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">شبهای دراز بی عبادت چه کنم<br>طبعم به گناه کرده عادت چه کنم<br>گویند خدا گناه را می بخشد<br>او بخشد و من از این خجالت چه کنم</span></div></b></span>